لوقا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
انجیل لوقا عیسی را به عنوان منجی و نجات‌دهندهٔ موعود بنی‌اسرائیل و نجات‌دهندهٔ تمامی مردم جهان معرّفی می‌کند. لوقا گزارش می‌دهد که عیسی توسط روح خدا خوانده شده است تا اینکه خبرخوش را به مسکینان بشارت دهد. این انجیل همچنین توجّه خاصی نسبت به تمام مردم با هرگونه نیازمندی آنها دارد. در این انجیل پیام ‌شادی‌آفرین در ابتدا و انتهای آن به خوبی مشاهده می‌شود. چه در موقع تولّد او و بشارتهای شاد و خوش، چه در موقع صعود او به آسمان و وعده‌های آرامش و شادی. داستان رشد و توسعهٔ مسیحیّت در کتاب دیگری از این نویسنده، به نام (کارهای رسولان) آمده است. در قسمت دوم و ششم (به تقسیم‌بندی کتاب رجوع کنید)، مطالبی آمده است که فقط در این انجیل مشاهده می‌کنید، مانند، سرود فرشتگان و ملاقات شبانان از عیسی هنگام تولّد، عیسی پسر خردسال در معبد بزرگ، مثل سامری نیکو و پسر گمشده. در این انجیل اهمیّت خاصی به دعا، روح‌القدس و نقش زنها در رسالت عیسی و بخشش گناهان توسط خدا داده شده است.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۴
تولّد و کودکی یحیی تعمید‌دهنده و عیسی ۵‏:۱‏-۵۲‏:۲
رسالت یحیای تعمید‌دهنده ۱‏:۳‏-۲۰
تعمید و آزمایشهای عیسی ۲۱‏:۳‏-۱۳‏:۴
خدمات عمومی عیسی در جلیل ۱۴‏:۴‏-۵۰‏:۹
از جلیل تا اورشلیم ۵۱‏:۹‏-۲۷‏:۱۹
هفتهٔ آخر در اورشلیم و اطراف آن ۲۸‏:۱۹‏-۵۶‏:۲۳
رستاخیز، ظهور و صعود عیسی ۱‏:۲۴‏-۵۳

دیدگاهتان را بنویسید