متی باب ۱

شجره‌نامهٔ عیسی مسیح
(لوقا ۲۳‏:۳‏-۳۸)
۱شجره‌نامهٔ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم:
۲ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود ۳و یهودا پدر فارَص و زارَح (از تامار) و فارص پدر حَصرون و حَصرون پدر اَرام ۴و اَرام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نَحشون و نَحشون پدر شَلمون ۵و شلمون پدر بوعَز (از راحاب) و بوعَز پدر عوبید (از روت) و عوبید پدر یَسی ۶و یَسی پدر داوود پادشاه بود.
داوود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) ۷و سلیمان پدر رَحُبعام و رَحبعام پدر اَبیا و اَبیا پدر آسا ۸و آسا پدر یَهوشافاط و یَهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عُزیا ۹و عُزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا ۱۰و حزقیا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود ۱۱و یوشیاه پدر یَکُنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.
۱۲پس از تبعید یهودیان به بابل، یکُنیا پدر شالتیئیل شد و شالتیئیل پدر زروبابل ۱۳و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور ۱۴و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایلیهود ۱۵و ایلیهود پدر العازار و العازار پدر مَتان و مَتان پدر یعقوب ۱۶و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقّب به مسیح را به دنیا آورد.
۱۷به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل، و از داوود تا تبعید یهودیان به بابِل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است.
تولّد عیسی
(لوقا ۱‏:۲‏-۷)
۱۸تولّد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر او که به عقد یوسف درآمده بود، قبل از آنکه به خانهٔ شوهر برود به وسیلهٔ روح‌القدس آبستن شد. ۱۹یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. ۲۰یوسف هنوز در این فکر بود، که فرشتهٔ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانهٔ خود نترس. زیرا آنچه در رحم اوست از روح‌القدس است. ۲۱↵ او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.»
۲۲این‌همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلهٔ نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد:
۲۳«باکره‌ای آبستن شده، پسری خواهد زایید که
عمانوئیل -‌یعنی خدا با ما- خوانده خواهد شد.»
۲۴یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتهٔ خداوند عمل نمود و مریم را به خانهٔ خود آورد. ۲۵امّا تا زمانی‌که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.