متی باب ۱۱

image_pdfimage_print
قاصدان یحیای تعمید‌دهنده
(لوقا ۱۸‏:۷‏-۳۵)
۱عیسی این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید.
۲وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده ۳پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟»
۴عیسی در جواب گفت: «بروید و هر آنچه را که می‌‌بینید و می‌شنوید به یحیی بگویید: ۵کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جذامیان پاک می‌گردند، کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و به بینوایان بشارت داده می‌شود.۶خوشا به حال کسی‌که در مورد من شک نکند.»
۷درحالی‌که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی دربارهٔ یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی‌ای که از باد می‌لرزد؟ ۸پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباسهای ابریشمی و گرانبها پوشیده بود؟ مسلّماً جای چنین افرادی در کاخهای سلطنتی است ۹پس شما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما می‌گویم که او از یک نبی هم بالاتر است. ۱۰او کسی است که کتاب‌مقدّس دربارهٔ وی می‌فرماید: ‘این است قاصد من که او را پیش روی تو می‌فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.’ ۱۱بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است. ۱۲از زمان یحیی تعمید‌دهنده تا به امروز پادشاهی آسمان مورد حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به آن کوشش می‌نمایند.۱۳همهٔ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارهٔ پادشاهی خدا پیشگویی کرده‌اند. ۱۴اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. ۱۵اگر گوش شنوا دارید بشنوید.
۱۶«امّا من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می‌نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می‌گویند: ۱۷‘ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید!’ ۱۸وقتی یحیی آمد نه می‌خورد و نه می‌نوشید، ولی همه می‌گفتند، او دیو دارد! ۱۹وقتی پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشد مردم می‌گویند: ‘نگاه کنید، او یک آدم پُرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است!’ با وجود این، درستی حکمت خدایی به وسیلهٔ نتایج آن به ثبوت می‌رسد.»
شهرهایی که ایمان نیاوردند
(لوقا ۱۳‏:۱۰‏-۱۵)
۲۰آنگاه عیسی دربارهٔ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به‌خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده ۲۱گفت: «وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای بیت‌صیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می‌شد، مدّتها پیش از این، پلاس‌پوش و خاکسترنشین توبه می‌کردند. ۲۲امّا بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمّل خواهد بود تا برای شما.۲۳و امّا تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده‌ای! به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می‌شد، آن شهر تا به امروز باقی می‌ماند. ۲۴امّا بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمّل خواهد بود تا برای تو.»
بیایید نزد من
(لوقا ۲۱‏:۱۰‏-۲۲)
۲۵در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می‌گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده‌دلان آشکار ساخته‌ای. ۲۶آری ای پدر، خواست تو چنین بود.
۲۷«پدر همه‌چیز را به من سپرده است و هیچ‌کس جز پدر، پسر را نمی‌شناسد و هیچ‌کس پدر را نمی‌شناسد، به جز پسر و کسانی‌که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند.
۲۸↵ «بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.۲۹یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، ۳۰زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.»

دیدگاهتان را بنویسید