1

متی باب ۱۸

چه کسی بزرگتر است
(مرقس ۳۳‏:۹‏-۳۷؛ لوقا ۴۶‏:۹‏-۴۸)
۱در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است؟» ۲عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد ۳و سپس به آنان گفت: «در حقیقت به شما می‌گویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد. ۴در پادشاهی آسمان، آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود. ۵و کسی‌که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است.
وسوسه‌های گناه
(مرقس ۴۲‏:۹‏-۴۸؛ لوقا ۱‏:۱۷‏-۲)
۶«وای به حال کسی‌که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر است که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. ۷وای بر دنیا که باعث چنین لغزشهایی می‌شود! مسلّماً لغزشهایی پیش خواهد آمد، امّا وای بر کسی‌که باعث این لغزشها شود.
۸«بنابراین اگر دست یا پای تو، تو را به گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. ۹و اگر چشم تو، تو را به گناه می‌کشاند، آن را در آور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی.
مَثَل گوسفند گُمشده
(لوقا ۳‏:۱۵‏-۷)
۱۰«هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. [ ۱۱زیرا پسر انسان آمده است تا گُمشده را نجات بخشد.]
۱۲«عقیدهٔ شما چیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گُم شود، آیا او نود و نه گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی‌کند و به جستجوی گوسفند گُمشده نمی‌رود؟ ۱۳و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می‌شود تا برای آن نود و نه گوسفند دیگر که گُم نشده‌اند. ۱۴به همین‌طور پدر آسمانی شما نمی‌خواهد که حتّی یکی از این کوچکان از دست برود.
وقتی برادری مرتکب خطا می‌شود
۱۵«اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی دربارهٔ آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را بازیافته‌ای ۱۶و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تأیید شود. ۱۷اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطّلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن.
حرام و حلال
۱۸«بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد. ۱۹و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین دربارهٔ آنچه که از خدا می‌خواهند یکدل باشند پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید، ۲۰↵ زیرا هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.»
کسی‌که دیگران را نمی‌بخشد
۲۱در این وقت پطرس نزد عیسی آمده از او پرسید: «خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟»
۲۲عیسی در جواب گفت: «نمی‌گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار. ۲۳چون پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. ۲۴وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او آوردند که میلیونها تومان به او بدهکار بود ۲۵امّا چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستی‌اش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. ۲۶آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ‘ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت.’ ۲۷دل ارباب به حال او سوخت. به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود.
۲۸«امّا او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبه‌رو شد که در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهکار بود، او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: ‘بدهی خود را به من بپرداز.’ ۲۹آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: ‘به من مهلت بده، پول تو را می‌پردازم.’ ۳۰امّا او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. ۳۱خادمان دیگری که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطّلاع او رسانیدند. ۳۲او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ‘ای غلام شریر، به‌خاطر خواهشی که از من کردی من همهٔ بدهی تو را به تو بخشیدم. ۳۳آیا نمی‌باید همین‌طور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحّم می‌کردی؟’ ۳۴ارباب آن‌قدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد تنبیه شود و تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود.
۳۵«اگر همهٔ شما برادر خود را از دل نبخشید، پدر آسمانی من هم با شما همین‌طور رفتار خواهد کرد.»