متی باب 3

image_pdfimage_print

موعظهٔ یحیای تعمید‌دهنده
(مرقس 1‏:1‏-8؛ لوقا 1‏:3‏-18؛ یوحنا 19‏:1‏-28)
1در آن زمان یحیای تعمید‌دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می‌گفت:2«توبه كنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است.» 3یحیی همان كسی است كه اشعیای نبی دربارهٔ او می‌گوید:
«مردی در بیابان فریاد می‌زند:
راه خداوند را آماده سازید
و مسیر او را راست گردانید.»
4لباس یحیی از پشم شتر بود و كمربندی چرمی به كمر می‌بست و خوراكش ملخ و عسل صحرایی بود. 5مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن نزد او می‌آمدند 6و به گناهان خود اعتراف می‌کردند و در رود اردن از او تعمید می‌گرفتند.
7وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمده‌اند به آنان گفت: «ای مارها چه کسی شما را آگاه كرد تا از غضب آینده بگریزید؟ 8پس کارهایی را كه شایستهٔ توبه باشد، انجام دهید. 9در این فكر نباشید كه پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید كه خدا قادر است از این سنگها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. 10اكنون تیشه بر ریشهٔ درختان گذاشته شده و هر درختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افكنده خواهد شد. 11من شما را با آب تعمید می‌دهم و این تعمید نشانهٔ توبه شماست ولی کسی‌که بعد از من می‌آید، از من تواناتر است و من لایق آن نیستم كه حتّی کفشهای او را بردارم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. 12او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد كرد. گندم را در انبار جمع می‌کند، ولی كاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»
تعمید عیسی
(مرقس 9‏:1‏-11؛ لوقا 21‏:3‏-22)
13در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. 14یحیی سعی کرد او را از این کار باز دارد و گفت: «آیا تو نزد من می‌آیی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم.»
15عیسی در جواب گفت: «بگذار فعلاً این‌طور باشد، زیرا به این وسیله احكام شریعت را بجا خواهیم آورد.» پس یحیی قبول كرد. 16عیسی پس از تعمید، فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید كه مانند كبوتری نازل شده به سوی او می‌آید. 17و صدایی از آسمان شنیده شد كه می‌گفت: «این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.»

دیدگاهتان را بنویسید