مزامیر باب 108

image_pdfimage_print
سرود داوود
دعا برای پیروزی بر دشمنان
(مزمور 7‏:57‏-11؛ 5‏:60‏-12)
1خدایا، دل من استوار و محکم است
و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید.
ای جان من بیدار شو.
2ای عود من و ای بربط من بیدار شوید،
من خورشید را بیدار خواهم کرد.
3خدایا، در بین اقوام جهان تو را سپاس خواهم گفت
و در میان مردم تو را ستایش خواهم کرد.
4زیرا محبّت پایدار
و وفاداری تو بالاتر از آسمانهاست.
5خدایا، عظمت و شکوهت را در آسمان
و جلالت را بروی زمین آشکار فرما،
6دعای مرا بشنو و ما را با قدرت خود نجات بده
تا کسانی که تو دوست می‌داری، رهایی یابند.
7خداوند از جایگاه مقدّس خود به ما وعده داد و فرمود:
«با سرافرازی، شهر شکیم
و دشت سُكوّت را بین قوم تقسیم خواهم نمود.
8جلعاد از آن من است و منسی از آن من.
افرایم کلاهخود من است،
و یهودا، عصای سلطنت من.
9موآب ظرف شست‌وشوی من خواهد بود
و به نشانهٔ مالکیّتم،
کفش خود را بر اَدوم پرت خواهم کرد
و بر فراز فلسطین بانگ پیروزی برخواهم آورد.»
10چه کسی مرا به آن شهر مستحکم می‌برد؟
چه کسی مرا به اَدوم راهنمایی می‌کند؟
11خدایا! آیا حقیقتاً ما را ترک کرده‌ای،
و پیشاپیش لشکر ما نخواهی رفت؟
12خدایا در مقابله با دشمنان، به ما کمک کن
زیرا کمک انسان بی‌فایده است.
13با کمک خدا، پیروزی از آن ما خواهد بود،
او دشمنان ما را سرکوب خواهد كرد.

دیدگاهتان را بنویسید