مزامیر باب ۱۱۸

تشکّر برای پیروزی
۱خداوند را شکر کنید، زیرا که نیکوست
و محبّت پایدار او ابدی است.
۲بنی‌اسرائیل بگویند:
«محبّت پایدار او ابدی است.»
۳کاهنان خداوند بگویند:
«محبّت پایدار او ابدی است.»
۴تمام کسانی‌که از خداوند می‌ترسند، بگویند:
«محبّت پایدار او ابدی است.»
۵در هنگام پریشانی نزد خداوند دعا کردم.
او دعایم را مستجاب کرد و مرا رهایی بخشید.
۶خداوند با من است، پس نخواهم ترسید،
انسان به من چه ‌می‌تواند بکند؟
۷خداوند در کنار من و یاور من است،
پس بر دشمنان خود پیروز خواهم شد.
۸توکّل کردن بر خداوند،
بهتر از اعتماد داشتن به انسان است.
۹توکّل کردن بر خداوند،
بهتر از اعتماد داشتن بر رهبران است.
۱۰هر چند تمام اقوام جهان محاصره‌ام کردند،
امّا با نام خداوند همه را شکست دادم.
۱۱آنها از هر طرف احاطه‌ام نمودند،
ولی با قدرت خداوند، آنها را از بین بردم.
۱۲آنها مانند زنبور بر من هجوم آوردند
و مانند شعله‌های آتش دورم را گرفتند،
امّا با کمک خداوند آنها را نابود کردم.
۱۳بر من هجوم آوردند تا مرا شکست دهند
امّا خداوند به کمک من رسید.
۱۴خداوند قوّت من، توانایی من
و نجات‌دهندهٔ من است.
۱۵‏-۱۶فریاد شادی پیروزی را
از چادر‌های قوم خدا بشنوید که می‌گویند:
«دست پُر قدرت خداوند
این پیروزی را نصیب ما ساخته است.»
۱۷من نخواهم مرد، بلکه زنده خواهم ماند
تا کارهای خداوند را بیان نمایم.
۱۸گرچه خداوند مرا به سختی تنبیه نمود،
ولی نگذاشت که بمیرم.
۱۹دروازه‌های معبد بزرگ را برایم باز کنید
تا به آنجا وارد شوم و خداوند را ستایش کنم.
۲۰این دروازهٔ خداوند است،
فقط نیکوکاران می‌توانند از آن وارد شوند.
۲۱از اینکه دعای مرا مستجاب فرمودی
و به من پیروزی عطا کردی، از تو سپاسگزارم.
۲۲سنگی را که معماران رد کردند،
اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.
۲۳این کار خداوند است
که به نظر ما عجیب می‌آید.
۲۴↵ این است روزی که خداوند ساخته است،
بیایید تا با هم شادی کنیم و آن را جشن بگیریم.
۲۵خداوندا! التماس می‌کنیم ما را نجات دهی،
آه ای خداوند تمنّا می‌کنیم که به ما پیروزی عطا کنی.
۲۶مبارک باد آن کسی‌که به نام خداوند می‌آید،
ما شما را از معبد بزرگ خداوند برکت می‌دهیم.
۲۷خداوند، خدایی است که ما را سعادت بخشیده است.
شاخه‌ها را به دست بگیرید
و قربانگاه او را طواف کنید.
۲۸تو خدای من هستی، من از تو سپاسگزارم
و تو را ستایش می‌کنم.
۲۹خداوند را سپاس بگویید، زیرا که نیکوست
و محبّت پایدار او ابدی است.