مزامیر باب 12

image_pdfimage_print
سرود داوود
درخواست کمک در زمانهٔ شریر
1خداوندا، مدد فرما!
زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند
و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمی‌شود.
2مردم به یکدیگر دروغ می‌گویند
و با چرب زبانی و ریاکاری با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.
3خداوندا، زبانهای چرب و نرم را قطع کن
و اشخاص مغرور و متکبّر را خاموش ساز.
4ایشان می‌گویند: «با زبان خود موفّق خواهیم شد.
هرچه بخواهیم می‌گوییم
و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع ما شود.»
5خداوند می‌فرماید:
«چون بر مردم مسکین ظلم شده
و فریاد و نالهٔ فقیران برخاسته است،
می‌آیم و امنیّتی را که می‌خواستند به آنها می‌دهم.»
6وعده‌های خداوند قابل اطمینان
و مانند نقره‌ای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد،
صاف و بی‌آلایش هستند.
7‏-8خداوندا، شریران همه‌جا رخنه کرده‌اند
و شرارت مورد ستایش است!
ما را همیشه در پناه خود نگه‌دار
و از این زمانهٔ شریر محافظت فرما.

دیدگاهتان را بنویسید