مزامیر باب 122

image_pdfimage_print
سرود داوود
در ستایش اورشلیم
1وقتی به من گفتند: «به خانهٔ خداوند برویم.»
بسیار خوشحال شدم.
2اکنون اینجا،
در دروازه‌های اورشلیم ایستاده‌ایم.
3اورشلیم شهری است
بسیار محکم و به هم پیوسته.
4اینجا جایی است که تمام طایفه‌ها می‌آیند،
تمام طایفه‌های اسرائیل،
تا مطابق اوامر خداوند
او را ستایش کنند.
5در اینجا پادشاهان اسرائیل
برای داوری مردم می‌نشستند.
6برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید
تا تمام کسانی‌که تو را دوست دارند، سعادتمند گردند.
7صلح و سلامتی در درون دیوارهای تو
و امنیّت در قصرهای تو باد!
8به‌خاطر خویشاوندان و دوستان خود به اورشلیم می‌گویم:
«سلامتی بر تو باد!»
9به‌خاطر خانهٔ خداوند خدای خود،
سعادت تو را ای اورشلیم، خواهانم.

دیدگاهتان را بنویسید