مزامیر باب 125

image_pdfimage_print
امنیّت قوم خدا
1آنهایی که بر خداوند توکّل دارند، مانند کوه صهیون هستند
که هیچ‌گاه نمی‌لرزند و از جای خود تکان نمی‌خورند.
2همان‌طور که کوهها،
شهر اورشلیم را احاطه کرده‌اند،
خداوند هم قوم خود را همیشه در پناه خود می‌گیرد.
3شریران همیشه در سرزمین نیکوکاران حکومت نخواهند کرد.
وگرنه، نیکوکاران نیز ممکن است دست به شرارت بزنند.
4خداوندا، با مردم نیک که احکام تو را بجا می‌آورند،
مهربان باش.
5امّا شریران را با کسانی‌که از راه تو پیروی نمی‌کنند،
مجازات کن.
صلح و سلامتی بر اسرائیل باد!

دیدگاهتان را بنویسید