مزامیر باب 129

image_pdfimage_print
دعا به ضد دشمنان اسرائیل
1اسرائیل، بگو که چطور
از زمان جوانی، دشمنانت تو را عذاب دادند.
2«از زمانی که جوان بودم،
دشمنانم بر من ظلم کردند،
امّا نتوانستند مرا از پای درآورند.
3شانه‏هایم را با شلاق، مانند
زمین شخم زده کردند.
4امّا خداوند عادل
مرا از بردگی آزاد کرد.»
5کسانی‌که از صهیون نفرت دارند،
سرنگون شوند.
6مانند علف روییده بر روی بامها
پیش از آن که نمو کنند، پژمرده گردند
7و کسی نتواند آنها را بچیند
و یا به صورت بافه ببندد.
8هیچ رهگذری نگوید:
«خداوند تو را برکت دهد
یا ما به نام خداوند تو را برکت می‌دهیم!»

دیدگاهتان را بنویسید