مزامیر باب 14

image_pdfimage_print
سرود داوود
شرارت انسان
(مزمور 53)
1احمقان در دل خود می‌گویند:
«خدا وجود ندارد.»
اینها اشخاصی فاسد هستند
و کارهای زشت می‌کنند
و کار نیک از آنها سر نمی‌زند.
2خداوند از آسمان بر مردم روی زمین می‌نگرد
تا ببیند که آیا شخص فهمیده‌ای وجود دارد
که طالب خدا باشد.
3امّا همه گمراه و یکسان فاسد شده‌اند.
حتّی یک نفر نیكوکار هم در بین آنها نیست.
4خداوند می‌پرسد:
«آیا این بدکاران شعور ندارند
که بندگان مرا مانند نان می‌خورند
و مرا به یاد نمی‌آورند؟»
5امّا آنها به وحشت خواهند افتاد،
زیرا خدا مددکار نیکوکاران است.
6وقتی بدکاران نقشه‌های مسکینان را خراب می‌کنند،
خداوند پناهگاه آنان است.
7ای کاش پیروزی
برای بنی‌اسرائیل از صهیون بیاید،
وقتی خداوند قوم خود را از اسارت آزاد کند،
یعقوب شاد خواهد شد و بنی‌اسرائیل شادی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید