مزامیر باب 26

image_pdfimage_print
سرود داوود
دعای شخص نیکو
1خداوندا، از من حمایت فرما،
زیرا در کمال راستی رفتار نموده
و بدون تردید به تو توکّل کرده‌‌ام.
2ای خداوند، مرا امتحان کن و بیازما!
قلب و وجدان مرا پاک گردان.
3محبّت سرشار تو راهنمای من است،
من در حضور تو با وفاداری رفتار می‌کنم.
4با اشخاص بد، همنشین نیستم
و با مردم ریاکار معاشرت ندارم.
5از مشارکت با مردم شریر نفرت دارم
و با بدکاران رفت و آمد نمی‌کنم.
6خداوندا، به نشانهٔ بی‌گناهی دست خود را می‌شویم
و قربانگاه تو را طواف می‌کنم.
7با صدای بلند، در ستایش تو سرود خواهم خواند
و تمام کارهای عجیب تو را بیان خواهم کرد.
8خداوندا، خانهٔ تو را دوست می‌دارم،
آن جایی که جلال تو در آنجاست.
9مرا با گناهکاران نابود منما،
و در سرنوشت مردمان قاتل و خونریز شریک مگردان.
10مردمانی که پیوسته شرارت می‌کنند
و رشوه می‌گیرند.
11امّا من آنچه را که درست است انجام می‌دهم،
پس بر من رحمت فرموده مرا نجات بده.
12خداوند مرا از خطر می‌رهاند،
او را در مقابل همهٔ مردم پرستش خواهم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید