مزامیر باب ۳

image_pdfimage_print
سرود داوود وقتی از دست پسرش ابشالوم گریخت
توکّل بر خدا هنگام سختی‌ها
۱خداوندا، دشمنان بسیار دارم،
عدّهٔ زیادی علیه من برخاسته‌اند.
۲آنها دربارهٔ من صحبت می‌کنند و می‌گویند:
«خدا او را کمک نخواهد کرد.»
۳↵ امّا تو ای خداوند، همیشه سپر من در برابر خطرات هستی؛
تو به من پیروزی می‌بخشی
و به من شجاعت می‌دهی.
۴به حضور خداوند فریاد می‌کنم
و او از کوه مقدّس خود مرا اجابت می‌کند.
۵آسوده می‌خوابم و دوباره بیدار می‌شوم
زیرا خداوند از من مراقبت می‌کند.
۶از دهها هزار دشمنی که
مرا از هر طرف احاطه کرده‌اند ترسی ندارم.
۷ای خداوند برخیز، ای خدا مرا نجات بده.
دشمنانم را مجازات کن
و قدرت آنها را درهم بشکن تا نتوانند به من آسیبی برسانند.
۸رهایی از سوی خداوند است
و او به مؤمنین خود برکت خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید