مزامیر باب 67

image_pdfimage_print
سرود شکرگزاری
1خدایا بر ما رحم کن و ما را برکت بده
و نور روی خود را بر ما بتابان.
2تا همهٔ مردم راه تو را بشناسند
و قدرت نجات‌بخش تو، بر همهٔ ملّتها آشکار گردد.
3تا ای خدا، تمام مردم تو را بپرستند
و ستایش کنند.
4تا تمام ملّتها شادمان باشند و از خوشی بسرایند،
زیرا که تو مردم را با عدالت داوری می‌کنی
و آنها را هدایت می‌نمایی.
5تا ای خدا، تمام مردم تو را بپرستند
و ستایش کنند.
6زمین محصول خود را به بار آورده است
و خدا، خدای ما، ما را برکت داده است.
7خدا ما را برکت داده است،
که همهٔ مردم، در همه‌جا او را احترام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید