مزامیر باب 8

image_pdfimage_print
سرود داوود
جلال خداوند و افتخار انسان
1ای خداوند، خداوند ما!
چه پرشکوه است نام تو در سراسر جهان!
و جلال تو برتر است از آسمانها.
2کودکان و شیرخوارگان شكوه تو را می‌سرایند.
تو دشمنان و انتقام گیرندگان را ساکت می‌کنی،
و از دشمنی آنان در امان هستی!
3هنگامی‌که به آسمان نگاه می‌کنم که تو آن را آفریده‌ای،
و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده‌ای،
4انسان چیست که به او می‌اندیشی،
و به او چنین توجّه می‌نمایی؟
5او را اندکی پایین‌تر از خود آفریدی
و تاج جلال و افتخار را بر سر او نهادی.
6او را اشرف مخلوقات نهادی؛
و اختیار همه‌چیز را به دست او سپردی:
7گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی،
8مرغان هوا، ماهیان دریا،
و همهٔ جانوران آبزی را.
9ای خداوند، خداوند ما!
چه مجید است نام تو در سراسر جهان.

دیدگاهتان را بنویسید