مزامیر باب 81

image_pdfimage_print
سرود آساف
سرود عید
1برای خدایی که قوّت ماست، سرود شادی بسرایید
و برای خدای یعقوب آواز شادمانی سر دهید.
2دف را بیاورید و با بربط
و رباب سرود بخوانید.
3شیپور را در روزهای عید به صدا درآورید،
در ماه نو و زمانی كه ماه كامل است.
4زیرا این رسمی است برای اسرائیل
و دستوری است از جانب خدای یعقوب،
5آن را به مردم اسرائیل داد،
هنگامی‌که از مصر بیرون رفتند.
صدای ناآشنایی به گوشم می‌رسد که می‌گوید:
6«بار سنگین را از دوشتان برداشتم
و دستهایتان را از حمل سبدها آزاد نمودم.
7هنگامی‌که در سختی بودید و به من روی آوردید،
من شما را نجات دادم. از میان رعد تو را اجابت کردم،
و در کنار چشمه‏‌های مریبا شما را آزمایش نمودم.
8ای قوم من، به هشدار من توجّه کنید؛ ای بنی‌اسرائیل،
از شما می‌‌‌‌خواهم که به من گوش دهید.
9شما هرگز نباید خدای دیگری را بپرستید و به خدای بیگانه سجده کنید.
10من خداوند، خدای شما هستم،
که شما را از مصر خارج کردم.
دهان خود را باز کنید و شما را پُر خواهم کرد.
11«امّا قوم من به سخنان من گوش ندادند
و بنی‌اسرائیل از من اطاعت نکردند.
12بنابراین آنها را به حال خودشان گذاشتم
تا خواهش‌های خود را بجا آورند.
13ای کاش قوم من به من گوش می‌دادند
و بنی‌اسرائیل از من اطاعت می‌کردند.
14آنگاه بزودی دشمنانشان را سرکوب می‌نمودم
و مخالفان آنها را مجازات می‌کردم.
15آنهایی که از خداوند نفرت دارند، با ترس در برابر او تعظیم می‌کردند
و گرفتار مجازات ابدی می‌شدند.
16امّا شما را با بهترین گندم خوراک می‌دادم
و با عسل وحشی سیر می‌گردانیدم.»

دیدگاهتان را بنویسید