مزامیر باب 86

image_pdfimage_print
سرود داوود
دعای برای کمک
1خدایا، به من گوش بده و دعایم را مستجاب فرما،
زیرا ضعیف و بی‌یاورم.
2مرا از مرگ نجات بده، زیرا که من بندهٔ وفادار تو هستم،
مرا نجات بده چون من خدمتگزار تو هستم و بر تو توکّل دارم.
3تو خدای من هستی، بر من رحمت فرما،
زیرا که تمام روز نزد تو دعا می‌کنم.
4خداوندا، بندهٔ خود را شادمان گردان،
زیرا که به درگاه تو دعا می‌کنم.
5تو خدای مهربان و بخشنده هستی
و به کسانی‌که به تو روی می‌آورند، بسیار رحیم هستی.
6خداوندا، دعای مرا بشنو
و به نالهٔ من توجّه نما.
7هنگام سختی به حضور تو دعا می‌کنم،
زیرا که تو دعایم را مستجاب می‌کنی.
8خداوندا، خدای دیگری جز تو وجود ندارد،
هیچ‌کس نمی‌‌تواند كارهایی را که تو می‌کنی، انجام دهد.
9تمام اقوامی که تو آفریده‌ای می‌آیند
و در حضور تو سر سجده بر زمین می‌گذارند
و بزرگی تو را ستایش می‌کنند،
10زیرا قادر هستی و کارهای فوق‌العاده انجام می‌دهی،
تنها تو خدا هستی.
11ارادهٔ خود را به من بیاموز،
من با وفاداری از تو اطاعت خواهم کرد.
مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم.
12ای خداوند، خدای من، از صمیم قلب از تو سپاسگزارم
و بزرگی تو را همیشه بیان خواهم کرد.
13محبّت پایدار تو چقدر برای من عظیم است،
تو مرا از مرگ نجات داده‏ای.
14خدایا، مردمان متکبّر علیه من برخاسته‌اند
و گروه خیانتکاران قصد کشتن مرا دارند
و از تو باكی ندارند.
15امّا تو ای خداوند، خدای رحیم و مهربان هستی.
همیشه صبور و پیوسته وفادار و پُر از لطف می‌باشی.
16پس به بندهٔ خود توجّه کن و بر من رحم فرما،
به من قوّت عطا کن
و فرزند کنیزت را نجات بده.
17نیکی و رحمت خود را به من نشان بده
مرا یاری کن و تسلّی ببخش
تا کسانی‌که از من نفرت دارند، شرمنده گردند.

دیدگاهتان را بنویسید