مزامیر باب 89

image_pdfimage_print
سرودی از ایتان ازراحی
سرودی به هنگام مصیبت ملّی
1خداوندا، من همیشه ستایشگر محبّت پایدار تو هستم.
وفاداری تو را به همه‌کس بیان خواهم کرد.
2زیرا محبّت پایدار تو ابدی
و پیمان و وفای تو همچون آسمانها پایدار است.
3تو فرمودی: «با برگزیدهٔ خود پیمان بسته‌ام
و برای بندهٔ خود داوود، قسم خورده‌ام،
4که همیشه یک نفر از نسل تو پادشاه خواهد بود
و نسل تو تا ابد برقرار خواهد ماند.»
5خداوندا، آسمانها عجایب تو را بیان می‌کنند
و وفاداری تو در جماعت مؤمنین ستایش می‌شود.
6کیست که در آسمانها بتواند خود را با تو مقایسه کند؟
در میان موجودات آسمانی چه کسی مانند خداوند است؟
7جمیع مقدّسان از تو می‌ترسند
و همه در پیشگاه تو با احترام می‌ایستند.
8ای خداوند، خدای متعال، هیچ‌کس به توانایی تو نیست!
تو در همه‌چیز وفاداری.
9تو بر دریاها تسلّط داری
و امواج خروشان آن را آرام می‌سازی.
10تو هیولای رهب، را درهم کوبیدی و کُشتی،
با قدرت عظیم خود، دشمنانت را شکست دادی.
11آسمان و زمین از آن توست،
تو جهان و هرچه در آن است را آفریدی.
12شمال و جنوب را تو به وجود آوردی.
کوههای تابور و حرمون، با شادی تو را ستایش می‌کنند.
13تو چقدر نیرومند هستی!
دست و بازوی تو بسیار تواناست!
14عدالت و انصاف، اساس پادشاهی تو
و محبّت پایدار و وفاداری، شیوهٔ کار توست.
15خوشا به حال مردمی که می‌دانند چگونه برای تو سرود بخوانند،
آنان در پرتو نور رحمت تو ساکن می‌شوند.
16به‌خاطر تو تمام روز شادی می‌نمایند
و نیکویی تو را می‌سرایند.
17تو به ما قدرت بخشیدی،
در محبّت خود ما را پیروز می‌گردانی.
18ای ‌خداوند، تو نگهبان ما را انتخاب کردی،
تو پادشاه ما را برگزیدی.
وعدهٔ خدا به داوود
19سالها پیش در رؤیا با بندهٔ وفادار خود صحبت کردی و فرمودی:
«تاج را بر سر شخص شجاعی گذاشتم
و مردی را از بین مردم بر تخت شاهی نشاندم.
20بندهٔ خود، داوود را به پادشاهی برگزیدم
و او را با روغن مقدّس مسح کردم.
21به او نیرو و توانایی می‌بخشم
و با قدرت خود او را قوّت خواهم بخشید.
22دشمنانش بر او پیروز نخواهند شد
و شریران به او صدمه‏‌ای نخواهند زد.
23دشمنانش را در برابر چشمان او سرکوب می‌کنم،
و کسانی را که از او نفرت دارند، هلاک خواهم کرد.
24محبّت پایدار و وفاداری من با او خواهد بود
و همیشه او را پیروز خواهم نمود.
25فرمانروایی او را از دریای مدیترانه
تا رود فرات وسعت خواهم بخشید.
26او به من خواهد گفت: ‘تو پدر من، و خدای من هستی،
تو پشتیبان و نجات‌دهندهٔ من می‌‌باشی.’
27من او را پسر نخستزادهٔ خود خواهم ساخت
و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت.
28همیشه او را از محبّت پایدار خود بهره‌مند خواهم كرد،
و پیمان من با او پیمان ابدی است.
29خاندان او تا به ابد پایدار
و پادشاهی او همچون آسمان برای همیشه پابرجا خواهد بود.
30«امّا اگر فرزندان او از احکام من سرپیچی نمایند
و مطابق اوامر من رفتار نکنند،
31اگر به راهنمایی‌های من بی‌توجّهی کنند
و یا دستورات مرا انجام ندهند،
32آنگاه آنها را به‌خاطر گناهانشان تنبیه
و مجازات خواهم كرد.
33ولی داوود را از محبّت خود محروم نخواهم كرد
و قولی را که به او داده‌ام، از یاد نخواهم برد.
34من پیمان خود را نخواهم شكست
و از گفتهٔ خود پشیمان نخواهم شد.
35«به ذات اقدس خود قسم خورده‌ام
و به او دروغ نمی‌گویم،
36خاندان او تا به ابد باقی،
و پادشاهی او تا زمانی که خورشید می‌تابد، استوار خواهد بود،
37مانند ماه که شاهد باوفای آسمان است،
او همیشه پایدار خواهد بود.»
زاری برای شکست پادشاه
38امّا اکنون بر پادشاه برگزیده‌ات خشمناک هستی
و او را ترک نموده‌ای.
39پیمان خود را با بنده‌ات شکسته‌ای
و تاج او را بر زمین زده‌ای.
40دیوارهای شهر او را ویران کرده
و قلعه‏‌هایش را به خرابه تبدیل نموده‌ای.
41رهگذران دارایی او را تاراج می‌کنند
و همسایگانش او را مسخره می‌نمایند.
42به دشمنانش پیروزی داده‌ای
و آنها را شادمان ساخته‌ای.
43شمشیرش را کُند ساخته
و در میدان جنگ به او کمک نکردی.
44عصای سلطنت را از او گرفتی
و تختش را سرنگون ساختی.
45پیش از وقت، او را به پیری رساندی
و نزد مردم او را رسوا نمودی.
دعا برای رهایی
46آیا برای همیشه خود را از من پنهان می‌کنی؟
تا به کی آتش خشمت فروزان خواهد بود؟
47خداوندا، به یاد آور که عمر ما بسیار کوتاه است،
و تو تمام انسانها را فانی آفریده‌ای.
48چه کسی می‌تواند خود را از چنگال مرگ برهاند؟
کیست آن کسی‌که بتواند از رفتن به گور خودداری کند؟
49خداوندا، آن محبّتی که از اول به ما داشتی، چه شد؟
کجاست آن پیمانی که با کمال وفاداری با داوود بستی؟
50خداوندا، ببین که مردم چگونه به من که خادم تو هستم توهین می‌کنند
و چطور اهانتهای کافران را تحمّل می‌کنم!
51دشمنان تو، پادشاه برگزیدهٔ تو را مسخره می‌کنند
و هر کجا که می‌رود، به او اهانت می‌کنند.
52خداوند تا به ابد متبارک باد!
آمین و آمین!
کتاب چهارم
(مزامیر 90‏-106)

دیدگاهتان را بنویسید