مزامیر باب ۹۵

image_pdfimage_print
دعوت به عبادت و پرستش
۱↵ بیایید خداوند را بسراییم
و برای او که پشتیبان و نجات‌دهندهٔ ماست، آواز شادمانی سر دهیم.
۲↵ با شکرگزاری به پیشگاه او بیاییم
و با سراییدن سرودهای شاد، او را پرستش نماییم.
۳زیرا خداوند، خدای متعال است،
پادشاه بزرگ بر تمام خدایان.
۴او فرمانروای سراسر زمین است،
از اعماق اقیانوسها تا فراز بلندترین قلّه‌ها.
۵زمین و دریاها همه به او تعلّق دارند
زیرا که او آنها را ساخته است.
۶بیایید در پیشگاه او، سرِ تعظیم فرود آوریم و او را بپرستیم،
بیایید در حضور او زانو بزنیم، زیرا که او ما را آفریده است.
۷او خدای ما
و ما قوم او هستیم،
ما گلّهٔ او و او شبان ماست.
به آنچه او امروز می‌گوید، گوش کنید:
۸«مانند اجدادتان در بیابان مریبا و مسّا، تمرّد نکنید.
۹آنها در آنجا مرا امتحان کردند،
درحالی‌که همهٔ کارهایی را که انجام داده بودم، با چشمان خود دیده بودند.
۱۰مدّت چهل سال از آنها بیزار بودم و گفتم:
این مردم ذاتاً گمراه هستند
و از دستورات من سرپیچی می‌کنند!
۱۱در خشم سوگند یاد کردم
که آنها به آرامی من نخواهند رسید.»

دیدگاهتان را بنویسید