میکا باب ۶ آیه ۸

image_pdfimage_print
IMG_20180820_132633_499.jpg

میکا باب ۶ آیه ۸

۸ نی، خداوند به ما گفته است که نیکویی چیست و چیزی که از ما می‌خواهد این است که عدالت را بجا آوریم و محبّت پایدار داشته باشیم و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنیم.