ناحوم باب 1

image_pdfimage_print
خشم خداوند علیه نینوا
1خداوند این پیام را که در مورد نینوا بود، در رؤیا به ناحوم القوشى داد:
2خداوند، خداى غیور و انتقام گیرنده است.
او با خشم و غضب انتقام مى‌گیرد
و دشمنان خود را مجازات مى‌کند.
3خداوند خیلى زود خشمگین نمى‌شود،
امّا او قادر و تواناست
و گناه را هرگز بى‌سزا نمى‌گذارد.
قدرت خداوند را مى‌توان در توفان و گردباد مشاهده کرد.
ابرها خاک زیر پاى او مى‌باشند.
4به فرمان او رودها و دریاها خشک مى‌شوند.
کشتزارهاى سرسبز باشان و کوه کرمل از بین مى‌روند
و گُلهاى لبنان پژمرده مى‌گردند.
5در برابر او کوهها تکان مى‌خورند؛
و تپّه‌ها هموار مى‌شوند.
جهان به لرزه می‌آید،
دنیا و ساکنینش به وحشت مى‌افتند.
6کیست که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟
غضب او مثل آتش مى‌ریزد
و صخره‌ها در برابر خشم او خُرد مى‌شوند.
7خداوند نیکوست
و در روز سختى و مصیبت از بندگان خود حمایت می‌کند
و کسانى را که به او توکّل کنند پناه مى‌دهد.
8امّا با سیلاب شدید خشم خود، دشمنان را نابود می‌‌سازد؛
و مخالفین را به کام تاریک مرگ مى‌فرستد.
9چه نقشه‌اى برضد خداوند مى‌توانید بکشید!
او ناگهان شما را هلاک خواهد کرد،
به طوری که نتوانید بار دیگر در مقابل او بایستید.
10دشمنان خداوند مانند خارهاى به هم پیچیده
و کاه خشک در آتش مى‌سوزند و خاکستر مى‌شوند.
11از تو اى نینوا، شخصى پیدا مى‌شود که علیه خداوند توطئه مى‌کند. 12خداوند به قوم خود اسرائیل چنین مى‌فرماید: «لشکر آشور هرقدر نیرومند و زیاد باشد، شکست مى‌خورد و نابود مى‌شود. من شما را به ‌قدر کافى مجازات کرده‌ام، امّا دیگر این کار را نمى‌کنم. 13اکنون زنجیر بندگى را از گردنتان برمى‌دارم و شما را از قید اسارت آشوریان آزاد مى‌سازم.»
14خداوند در مورد آشوریان مى‌فرماید: «نسلى به نام ایشان باقى نخواهد ماند. من بُتهایی را که در پرستشگاههای خدایان ایشان است نابود مى‌کنم و قبر آشوریان را آماده مى‌کنم، زیرا سزاوار زندگی نیستند.»
15ببینید، قاصدى از فراز کوهها پایین می‌آید و مژدهٔ پیروزى را اعلام مى‌کند. اى مردم یهودا، عیدهاى خود را برگزار کنید و نذرهاى خود را ادا نمایید، زیرا مردم شریر آشور دیگر هرگز بر شما حمله نخواهند کرد. آنها همگى نابود شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید