یعقوب

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
نامهٔ یعقوب مجموعه قوانین عملی است که به تمام پیروان خدا در سراسر جهان نوشته شده است. نویسنده، بسیاری از توضیحات روشن در مورد حکمت عملی و راهنمایی برای مقصود و رفتار مسیحی را بکار می‌برد. او در مورد موضوعات مختلفی از قبیل ثروت، فقر، وسوسه، رفتار نیک، تعصّب، ایمان و عمل، بکار بردن زبان، حکمت، اختلافات، تکبّر، فروتنی، داوری دیگران، فخرفروشی، صبر و دعا بحث می‌کند.
این نامه، بر اهمیّت اعمال توأم با ایمان در مسیحیت تأکید می‌کند.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱
ایمان و حکمت ۲‏:۱‏-۸
فقر و ثروت ۹‏:۱‏-۱۱
وسوسه و آزمایش ۱۲‏:۱‏-۱۸
شنیدن و عمل‌کردن ۱۹‏:۱‏-۲۷
هشدار در مورد تبعیض ۱‏:۲‏-۱۳
ایمان و عمل ۱۴‏:۲‏-۲۶
مسیحی و زبانش ۱‏:۳‏-۱۸
مسیحیان و جهان ۱‏:۴‏-۶‏:۵
دستورات گوناگون ۷‏:۵‏-۲۰

دیدگاهتان را بنویسید