یعقوب باب ۵

image_pdfimage_print
اخطار به ثروتمندان
۱و شما ای ثروتمندان، برای بلاهایی که بر سر شما می‌آید، گریه و زاری کنید. ۲ثروت شما تباه گشته و لباسهای زیبایتان را بید خورده است. ۳سیم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتّی تا این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. ۴مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کرده‌اند و شما آنها را نپرداخته‌اید، علیه شما فریاد می‌کنند و نالهٔ دروگران به گوش خداوند متعال رسیده است. ۵شما در روی زمین به عیش و نوش پرداخته‌اید و خود را برای روز ذبح پروار کرده‌اید. ۶شخص عادل و نیک را محکوم کرده‌اید و در حالی‌که هیچ مقاومتی نمی‌کرد، او را کشتید.
صبر و دعا
۷ای برادران من تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زارع برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری می‌ماند. ۸شما نیز باید با امید صبر کنید و قویدل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است.
۹ای برادران من، پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید، مبادا خود شما محکوم شوید، چون داور عادل آمادهٔ داوری است. ۱۰ای برادران من صبر و تحمّل انبیایی که به نام خداوند سخن می‌گفتند، باید برای شما نمونه باشد. ۱۱ما اشخاص صبور و پر تحمّل را خوشبخت می‌دانیم. شما دربارهٔ صبر و تحمّل ایّوب شنیده‌اید و می‌دانید خداوند سرانجام با او چه کرد. زیرا خداوند بی‌نهایت رحیم و مهربان است.
۱۲ای برادران من، از همه مهمتر این است که سوگند نخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، بلکه بلی شما واقعاً بلی باشد و نه شما نه، مبادا محکوم شوید.
۱۳پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند و اگر خوشحال است، باید سرود بخواند. ۱۴اگر کسی از شما بیمار است، باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین نمایند. ۱۵دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد. ۱۶↵ نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانهٔ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر است. ۱۷الیاس دارای عواطفی مانند خود ما بود، ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد، سه سال و شش ماه در آن سرزمین باران نبارید. ۱۸دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به بار آورد.
۱۹ای برادران من، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف گردد و شخص دیگری او را برگرداند،۲۰یقین بدانید که هرکس گناهکاری را از راه نادرست بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد رهانید و گناهان بی‌شماری را خواهد پوشانید.