یوحنا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
انجیل یوحنا عیسی را به عنوان کلمهٔ ازلی خدا معرّفی می‌کند. قسمت اول این انجیل به شرح معجزات مختلفی می‌پردازد که توسط عیسی انجام شد و نشان می‌دهد که او منجی موعود و پسر خدا می‌باشد. این قسمت با توضیح مطالبی ادامه می‌یابد که نشان می‌دهد معجزات عیسی چه نقشی دارد و چگونه عدّه‌ای به او ایمان آورده، جزو پیروانش می‌شوند درحالی‌که عدّه‌ای با او به مخالفت می‌پردازند. فصلهای ۱۳‏-۱۷ مشارکت و مصاحبت نزدیک و صمیمانه‌ای را بین عیسی و حواریون او بیان می‌کند. بویژه در شبی که او را دستگیر کردند. همچنین در این قسمت ملاحظه می‌کنیم که عیسی از قبل شاگردان خود را آماده می‌سازد و مسائل صلیب و زحمات خود را برای آنها شرح می‌دهد. در فصلهای آخر دربارهٔ دستگیری، محاکمه، صلیب و قیام مسیح و نیز شرح ظاهر شدن عیسی به شاگردانش بعد از زنده شدن، نوشته شده است.
یوحنا به عطای حیات جاودانی تأکید می‌کند که از هم اکنون آغاز می‌شود و به کسانی عطا می‌گردد که عیسی را به عنوان راه راستی و حیات می‌پذیرند. مطلب برجسته و قابل توجّه یوحنا این است که، مسائل عمومی و روزانه را به طور نمونه و مَثَل به امور روحانی ارتباط می‌دهد. مانند، آب، نان، نور، شبان و گوسفندانش، تاک و میوهٔ آن.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۱۸
یحیای تعمید‌دهنده و اولین شاگردان عیسی ۱۹‏:۱‏-۵۱
خدمات عمومی عیسی ۱‏:۲‏-۵۰‏:۱۲
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن ۱‏:۱۳‏-۴۲‏:۱۹
رستاخیز و ظهور عیسی ۱‏:۲۰‏-۱۳
خاتمه و ظهوری دیگر در جلیل ۱‏:۲۱‏-۲۵

One Comment on “یوحنا”

دیدگاهتان را بنویسید