یوحنا باب ۱۴

عیسی یگانه راه به سوی خداست
۱↵ «دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکّل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲در خانهٔ پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم. ۳پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را نزد خود می‌برم تا جایی‌که من هستم شما نیز باشید. ۴شما می‌دانید به کجا می‌روم و راه آن را نیز می‌دانید.»
۵توما گفت: «ای خداوند، ما نمی‌دانیم تو به کجا می‌روی، پس چگونه می‌توانیم راه را بدانیم.»
۶↵ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیلهٔ من نزد پدر نمی‌آید. ۷اگر مرا می‌شناختید پدر مرا نیز می‌شناختید، از این پس شما او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.»
۸فیلیپُس به او گفت: «ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.»
۹عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، در این مدّت طولانی من با شما بوده‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟ ۱۰آیا باور نمی‌کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما می‌گویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همهٔ این کارها را انجام می‌دهد. ۱۱به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به‌خاطر کارهایی که از من دیده‌اید به من ایمان داشته باشید. ۱۲یقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد آنچه را من می‌کنم خواهد کرد و حتّی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر می‌روم ۱۳و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. ۱۴اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.
وعدهٔ روح‌القدس
۱۵«اگر مرا دوست دارید، دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد ۱۶و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. ۱۷یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او نزد شما می‌ماند و در خود شما خواهد بود.
۱۸«شما را تنها نمی‌گذارم، نزد شما برمی‌گردم. ۱۹پس از اندک زمانی، جهان دیگر مرا نخواهد دید امّا شما مرا خواهید دید و چون من زنده‌ام شما هم خواهید زیست. ۲۰در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
۲۱↵ «هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»
۲۲یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید: «ای خداوند، چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی امّا نه به جهان؟»
۲۳↵ عیسی در جواب او گفت: «هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند. ۲۴کسی‌که مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمی‌کند. آنچه شما می‌شنوید از خودم نیست بلکه از پدری که مرا فرستاده است.
۲۵«این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می‌گویم، ۲۶امّا پشتیبان شما یعنی روح‌القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته‌ام به‌یاد شما خواهد آورد.
۲۷↵ «آرامش برای شما بجا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.۲۸شنیدید که به شما گفتم من می‌روم ولی نزد شما برمی‌گردم. اگر مرا دوست می‌داشتید از شنیدن اینکه من نزد پدر می‌روم، شاد می‌شدید زیرا پدر از من بزرگتر است. ۲۹اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتّفاق می‌افتد ایمان بیاورید. ۳۰بعد از این با شما زیاد سخن نمی‌گویم زیرا حکمران این جهان می‌آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد، ۳۱امّا برای اینکه جهان بداند که من پدر را دوست دارم، دستورات او را به طور کامل انجام می‌دهم. برخیزید از اینجا برویم.