کولسیان باب ۲ آیه ۷

image_pdfimage_print

کولسیان باب ۲ آیه ۷

کولسیان باب ۲ آیه ۷

۷↵ در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان‌گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.