جامعه باب ۱۱ آیه ۵

image_pdfimage_print

جامعه باب ۱۱ آیه ۵
جامعه باب ۱۱ آیه ۵

جامعه باب ۱۱ آیه ۵

۵↵ کارهای خدا را که خالق همه‌چیز است، کسی درک نکرده است. همچنین کسی نمی‌داند که باد چگونه می‌وزد و یا طفل چگونه در رحم مادر حیات می‌یابد.