یوحنا باب ۱ آیه ۱۴

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱ آیه 14
یوحنا باب ۱ آیه ۱۴

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴

۱۴↵ کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایستهٔ فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی.