عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۹ آیه 28
عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸

عبرانیان باب ۹ آیه ۲۸

۲۸↵ مسیح نیز یک‌بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفّارهٔ گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند، می‌آید.