یوحنا باب ۱ آیه ۸

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱ آیه 8
یوحنا باب ۱ آیه ۸

یوحنا باب ۱ آیه ۸

۸↵ او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد.