عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱
عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۱

۱↵ ایمان، اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم.