کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴

image_pdfimage_print
کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴
کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴

کارهای رسولان باب ۲۰ آیه ۲۴

۲۴↵ امّا ادامهٔ زندگی برای من آن‌قدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژدهٔ فیض خدا به پایان برسانم.