همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →