اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۷ آیه ۱۴
اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

۱۴↵ پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا با ماست» خواهد بود.