یوحنا باب ۳ آیه ۱۷

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۳ آیه ۱۷
یوحنا باب ۳ آیه ۱۷

یوحنا باب ۳ آیه ۱۷

۱۷↵ زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد.