متی باب ۱ آیه ۲۱

image_pdfimage_print
متی باب ۱ آیه ۲۱
متی باب ۱ آیه ۲۱

متی باب ۱ آیه ۲۱

۲۱↵ او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.»