لوقا باب ۲ آیه ۱۴

image_pdfimage_print
لوقا باب ۲ آیه ۱۴
لوقا باب ۲ آیه ۱۴

لوقا باب ۲ آیه ۱۴

۱۴↵ «خدا را در برترین آسمانها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می‌باشند صلح و سلامتی باد.»