اشعیا باب ۹ آیه ۶

image_pdfimage_print

اشعیا باب ۹ آیه ۶
اشعیا باب ۹ آیه ۶

اشعیا باب ۹ آیه ۶

۶↵ برای ما فرزندی زاییده،پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او «مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزادهٔ صلح و سلامتی» خواهد بود.