لوقا باب ۲ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
لوقا باب ۲ آیه ۲۰
لوقا باب ۲ آیه ۲۰

لوقا باب ۲ آیه ۲۰

۲۰↵ چوپانان برگشتند و به‌خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می‌گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتّفاق افتاده بود.