ادعای یک مسلمان: تورات قبل از انجیل تحریف شد.

image_pdfimage_print
ادعای یک مسلمان: تورات قبل از انجیل تحریف شد.
ادعای یک مسلمان: تورات قبل از انجیل تحریف شد.

پاسخ: با دلایل فراوان می توان اثبات کرد که عهد عتیق قبل از تجسم مسیح یر روی زمین تحریف نشده. اما بهتر است ابتدا این ادعا توسط قرآن مورد ارزیابی قرار بگیرد:

“ای یحیی کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم” (سوره مریم آیه ۱۲).

خدا به عیسی، کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد” (سوره آل عمران آیه ۴۸)
“مریم (مادر عیسی) سخنان پروردگار و کتاب های او را تصدیق کرد” (سوره تحریم آیه ۱۲۲)

چرا در قرآن عیسی نگفت که تورات تحریف شده؟ چرا فرشته به پیامبر اسلام نگفت که کتاب مقدس تحریف شده؟ وقتی فرشته به پیامبر اسلام توصیه کرد کتاب مقدس را بخواند، چرا پیامبر اسلام نگفت کتاب مقدس تحریف شده؟

اگر پیامبر اسلام انجیل و تورات را مطابق سوره یونس آیات ۹۴- ۹۵ دیده است بنابراین ادعای تحریف کتاب مقدس در قبل از اسلام قابل قبول نیست.

جدا از روایات اناجیل، شواهد و اسناد تاریخی و هم چنین گزارش های مورخان قرن اول میلادی نشان می دهند که قوم اسرائیل در دوران مسیح و تاسیس کلیسا، به شریعت الهی و عهدعتیق، کاملا اعتقاد داشتند و به آن وفادار بودند.

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →