اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۰

image_pdfimage_print

اشعیا باب ۴۱ آیه 10
اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۰

اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۰

نترس، من با تو هستم! من خدای تو هستم! از هیچ چیز ترسان مباش، من تو را تقویت می‌کنم و به تو کمک خواهم کرد. من از تو حمایت می‌کنم و تو را نجات خواهم داد.