اشعیا باب ۴۰ آیه ۳۱

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۴۰ آیه 31
اشعیا باب ۴۰ آیه ۳۱

اشعیا باب ۴۰ آیه ۳۱

۳۱↵ امّا کسانی‌که برای کمک به خداوند توکّل می‌کنند،
نیروی تازه می‌یابند.
آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد،
و از دویدن، خسته
و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد.