اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۴۳ آیه 19
اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹

اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹

۱۹↵ به کارهای تازه‌ای که می‌کنم نگاه کن.
آنها در حال وقوع هستند، تو می‌توانی آنها را هم اکنون ببینی!
من راهی از داخل بیابان خواهم ساخت
و در آنجا نهرهای آب برایت جاری خواهم کرد.