یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷
یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷

۲۷↵ «آرامش برای شما بجا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.