افسسیان باب ۴ آیه ۳۱

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه 31
افسسیان باب ۴ آیه ۳۱

افسسیان باب ۴ آیه ۳۱

۳۱↵ از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید.