افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۳۲
افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

افسسیان باب ۴ آیه ۳۲

۳۲↵ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.