کتاب مقدس، کلام خدا است

کتاب مقدس، کلام خدا است
کتاب مقدس، کلام خدا است

کتاب مقدس، کلام خدا است و در آن با شخصیت و ارادۀ خدا آشنا می‌شویم. مطالعۀ روزمرۀ کتاب مقدس، بمنزلۀ خوردن غذای روحانی می‌باشد. اگر برای مدتی غذا نخوریم جسم ما ضعیف و فرسوده می‌شود، بهمین ترتیب برای رشد روحانی نیز پیوسته به غذای روحانی نیاز داریم و چنانچه از آن تغذیه نکنیم روحاً رنجور و بیمار می‌شویم. البته فقط خواندن کتاب مقدس کافی نیست بلکه باید با دقت و صداقت به آنچه می‌خوانیم، عمل کنیم. در رسالۀ یعقوب، فصل اول، آیات ٢٢ تا ٢۵ اینطور نوشته شده است: “شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید، چون کسی که به کلام گوش می‌دهد ولی بر طبق آن عمل نمی‌کند مانند مردی است که به آینه نگاه می‌کند و قیافۀ طبیعی خود را در آن می‌بیند. او خود را می‌بیند ولی همین که از جلوی آینه دور می‌شود فراموش می‌کند که قیافه‌اش چگونه بود. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی‌بخش نگاه کند و همیشه متوجه آن باشد و شنوندۀ فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد”. پس، ما همیشه باید متوجه و مراقب وضعیت روحانی خود باشیم. عیسی مسیح در متی، فصل چهارم، آیۀ ۴ فرمود: “زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید”. کلام خدا وسیلۀ تغذیۀ روح ما است و اگر بطور مرتب از آن بهره نبریم از لحاظ روحانی کسل و بیمار می‌شویم. کلام خدا چندین کار مهم برای ما انجام می‌دهد که بر اساس دوم تیموتاؤس، فصل سوم، آیۀ ١۶ عبارتند از: “. . . تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق . . .”. کتاب مقدس تنها منبعی است که تمام حقایق را می‌توانیم از آن یاد بگیریم. کلام خدا به ما یاد می‌دهد که در زندگی‌مان چه چیز درست و چه چیز غلط است و ما را اصلاح و کمک‌ می‌نماید که آنچه را درست است انجام دهیم.

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید