آیه قوت شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۲۵ دی ۱۳۹۵

سوگنامه باب ۳ آیه های ۲۲ و ۲۳

۲۲ زیرا محبّت خداوند پایدار و رحمت او بی‌پایان است.
۲۳ آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →