آیا اسلام با مسیحیت سر جنگ دارد؟

آیا اسلام با مسیحیت سر جنگ دارد؟
آیا اسلام با مسیحیت سر جنگ دارد؟

جنگی علیه مسیحیان در جریان است که به ندرت کسی درباره آن می داند !

مسیحیان از این امر آگاهند اما غیر مسیحیان و رسانه های غیر مسیحی عمومن این موضوع را نادیده می گیرند. برخی این نادیده گرفتن را از روی بداندیشی می پندارند، برخی هم می گویند که تنها از روی عدم آگاهی ایشان است. هرچه که باشد این جنگ علیه مسیحیان شدید تر می شود و مسیحیان جفادیده نیازمندند که کسانی صدای آنها را به گوش ها برسانند.
آقای “تاد نتلتون” از سازمان صدای شهدا در این رابطه می گوید: « کتاب مقدس درباره اینکه ما از لحاظ روحانی در جنگ هستیم سخن می گوید. از لحاظ روحانی که بررسی کنیم، بله، جنگی میان اسلام و مسیحیت وجود دارد و در بسیاری از مکان ها مسیحیان بخاطر اقلیت بودن، فعالیت های بشارتی و غیره تحت حمله هستند.»
حملات علیه مسیحیان از سوی مسلمانان بسیار عمیق است اما با اینحال گزارش نمی شود. “اگر امروز مسلمان باشید و فردا بگویید که می خواهم مسیحی شوم، در تمام جهان اسلام شما را “مرتد” قلمداد می کنند و زندگی تان به معنای واقعی کلمه در خطر می افتد. چه از سوی دولت و چه خانواده خودتان. ترک اسلام و پذیرفتن دین دیگر جرم سنگینی محسوب می شود.”
مسلمانان مخالف این هستند که مسیحیان ایمان شان را با دیگر مسلمانان در میان بگذارند. اگر یک مسیحی درباره انجیل سخن بگوید، به توهین به اسلام متهم  و از سوی حاکمان بازداشت  می شوند.
به گفته آقای “نتلتون ” « همانطور که در کشور های اسلامی نیز مشاهده می کنید، در این کشور ها فکر نکردن به اینکه جنگی علیه مسیحیت در جریان است دشوار می باشد.»
عالیترین مرجع مذهبی عربستان سعودی در ماه مارس سال جاری میلادی فتوایی صادر کرد که بر طبق آن کلیه کلیسا ها در آن منطقه باید تخریب شوند. آقای “نتلتون “می گوید : « اصلن کلیسایی در عربستان وجود ندارد ” آنها نه تنها ساختمان های کلیسا را نمی خواهند، بلکه خود مسیحیان را هم نمی خواهند. آنها هیچگونه گردهمایی مسیحی که در آن مسیحیان با هم مسیح را پرستش کنند را نمی خواهند. این به نوعی موضع گیری آنها را نسبت به مسیحیت و حضور مسیحیان در کشورشان را نشان می دهد.»
نتلتون افزود، که تنها پاسخ به این حملات احیای روحانی از طریق عیسی مسیح است. وی مسیحیان را تشویق می کند تا حقیقت را درباره اسلام درک کنند. بفهمند که اسلام چه تعلیم می دهد و تعالیمی که مسلمانان با آن زندگی می کنند و تأیید می نمایند چیست.”
آقای نتلتون دلیل عدم پوشش رسانه های غیر مسیحی بر این حملات را می داند. وی می گوید: « آنها مسائل روحانی درگیر در این ماجرا را درک نمی کنند . به همین خاطر گزارش این وقایع برای شان دشوار است. و حتی وقتی گزارشی در این باره منتشر می کنند الزامن به بعد مذهبی، جفا و یا روحانی موضوع آن نمی پردازند.

About منبع : محبت نیوز

View all posts by منبع : محبت نیوز →